logo
Proyektlər Azərbaycan

Azərbaycan

  • Stadion

    Zaqatala

    arrow-prev
    arrow-next

    Zaqatala. Stadionun Olimpiya kompleksində süni çəmən və atletika yolu ilə tikintisi, 2008.